Vereniging AchmeaGolf

De golfvereniging van Achmea-medewerkers en -gepensioneerden

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het Achmea-gevoel en de vitaliteit van en de
onderlinge band tussen de leden, het bevorderen van zakelijke en persoonlijke contacten
tussen Achmea-medewerkers van verschillende bedrijfsonderdelen, het bevorderen van de
banden met externe zakelijke relaties en van de banden met en tussen gepensioneerden,
door het in de breedste zin mogelijk te maken de golfsport uit te oefenen, zomede al hetgeen
met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


AchmeaGolf is in juli 2010 formeel opgericht.

Op 1 augustus 2010 is AchmeaGolf “live” gegaan op 7 golfbanen.

Op dit moment (2014) werkt AchmeaGolf samen met 12 golfbanen.

AchmeaGolf is statutair gevestigd in Zeist (hoofdkantoor Achmea).


Het bestuur van AchmeaGolf:

Jan Driesprong (voorzitter)
Michel van Zantbeek (secretaris)
Robert Moseman (penningmeester)